מסמכים לקורסים

 אישורים ומסמכים לקורסים

נא לשלוח במייל לכתובת : info@sigala.co.il

פקס: 07777902911

 

שימו לב, אישור רפואי חובה לקבל דרך רופא צלילה בלבד (ראו רשימה מצורפת מטה) . אישור רופא משפחה אינו מספק.

ניתן כבר היום להרשם ולפתוח יוזר ב SSI עולמי, בכתובת www.divessi.com

 

רשימת רופאי צלילה

טופס רישום לקורס חדש

טופס לקורס מודעות לסיכונים

טופס הצהרת בריאות 

טופס לחתימת הורים על הקורס

 

קישורים לסרטי מודעות לסיכונים (באנגלית) לפני חתימה על מודעות לסיכונים

מודעות לסיכונים חלק 1

מודעות לסיכונים חלק 2

מודעות לסיכונים לצוללים מוסמכים לקורסי המשך בלבד

אלבום תמונות