קורסים מקצועיים על חשבון הפיקדון

דייבמאסטר 2500 שח , עוזר מדריך 5800 המחירים כוללים תעודות, ספרות בעברית! וחומרי הדרכה בעברית!!!