נוהל חדש בנושא צלילות מודרכות

תקנת 20 הצלילות בוטלה ובמקומה יש תקנה חדשה.  מי  שסיים כוכב ראשון חייב 6 צלילות מודרכות , מי שסיים כוכב שני ועומד על 12 צלילות אין צורך במודרכות!